Aardappelmarkt, eerder In Tsgravenstraet bij Sint Joest Capell of Achter bij Sint Joest Straat Aardappelmarkt < 1487   nee   (baa)  
  Abattoir, Openbaar Slachthuis of Gemeentelijk Slachtbedrijf Abattoir, slachthuis Markettenweg 12   1906          1 aug   1985   (oud) (rad) 552_327427  
  Achterhuis Woonhuis Kleine Spuistraat 5A   1620   nee   (moz)  
  Adriaenstoren of Mr. Jan Adriaenstoren Toren Tussen Suikerstraat 11 en Prinsenstraat 18   1375 ca.   1619   (oud)  
  Adventkapel (1) Evangelisatielokaal, later jeugdlokaal Zuidendijk 15-17   1902   1967   (kad) (oud)  
  Adventkapel (2) Kapel, nu woonhuis Zuidendijk 15-17   1967   nee   (kad) (oud)  
  Aelbert Cuyp Standbeeld Aan het begin van de Vriesestraat   2006   nee   (aug)  
  Aert de Gelderstraat Straat Aert de Gelderstraat   1927   nee   (dal)  
  Alaerd van Wijngaerdentoren, Drenckwaertstoren, Kolsterstoren of Pompenstoren  Toren, later Pastorie Kuipershaven 37   1375 ca.   1903   (aug)  
  Albatros Basisschool Douwe Aukesstraat 1-3    1958   nee   (moz)  
  Albert Schweitzer, locatie Dordwijk, eerder Merwedeziekenhuis Ziekenhuis Albert Schweitzerplaats 25   1989  dec   nee   (fri) (oud)  
  Algemeenen Nederlandschen Metaalbewerkersbond
afdeling Dordrecht
Kantoorgebouw, later woonhuis Ferdinand Bolsingel 169-171   1937          9 aug   nee   (oud)  
  Alloyse, Aloyze of Alloyzen Hoeve, voorheen huis met buitenplaats Zeedijk 10   1670 ca.   nee   (ros) (moz)  
  Alloysenpolder, Alloyzenpolder of Bovenpolder Polder Zuid-oost op het eiland   1652   nee   (reg) (fri) (ros) (oud)  
  Ambachtsschool School, nu appartementencomplex Reeweg Oost 123   1883          1 apr   nee   (reg)  
  Amicitia, eerder Wijers Sociëteit, eerder winkel en MTS Vlak 1   1862   nee   (aug)  
  Ammentoren, Rode toren, Katharinen Torn, Katheline Torn of Roon Toorn Toren Voorstraat hoek Torenstraat < 1311   1616-1620   (baa) (oud)  
  Amstelwijck (1) Buitenplaats met herenhuis en boerderij Amstelwijckweg 2   1661   1866   (ros) (oud)  
  Amstelwijck (2) of Kleyn Amstelwijck Herenhuis, later klooster, nu kantoor Amstelwijckweg 2   1920   nee   (oud) (pro)  
  Amstelwijck-fietsbrug Fietsbrug In het verlengde van de Zeehavenlaan, over de A16   2004   nee   (oud)  
  Andreaskerk Kerk Jacob van Hecmskerckstraat 19   1963         25 sep   nee   (oud)  
  Apostolische kerk (1) Kerk Van Baerlestraat 130, hoek  Brouwersdijk   1954          8 jul   2004   (oud)  
  Apostolische kerk (2) Kerk Van Baerlestraat 130, hoek  Brouwersdijk   2005        26 jun   nee   (oud)  
  Apotheek De Witte, later De Grauw & Partners, daarna Fotolitho Dordrecht Apotheek, daarna fotolithografie, in houten noodgebouw Groenekruislaan 53 hoek Damstraat   1968   1992   (kad) (gra)  
  Appelhaven Aanlegplaats voor schepen met appels In de Wijnhaven, tussen Wijnbrug en Nieuwbrug   1282 ca.   nee   (fri) (moz) (baa)  
  Appeltonderhuisje Pakhuisje, eerst brandspuit- en klapwakershuisje nu pottenbakkerij Hof 3 < 1699   nee   (aug)  
  Archief of Gemeentearchief Archiefgebouw, nu appartementencomplex Stek 13   1915   nee   (moz) (oud) (dom)  
  Arend Maartenshof, eerder Jeruzalemsveld Hofje met bewoning Arend Maartenshof aan de Museumstraat   1625          1 okt   nee   (baa) (sti) (reg) (oud)  
  Arie Scheffer Standbeeld Scheffersplein   1862          8 mei   nee   (reg) (sti)  
  Arsenaal Tuighuis van de kantonniers, t.b.v. het dagelijkse onderhoud van wegen en sluizen Houttuinen 32   1795   nee   (moz)  
  Astoria Bioscoop Voorstraat 294   1919          7 mrt   1982        30 mrt afgebrand   (aug) (reg)  
  Atelier Henriette Kros (1) Winkelhuis Voorstraat 331   1612   1963   (oud)  
  Atelier Henriette Kros (2) Winkelhuis Voorstraat 331   1963   nee   (oud)  
  Augustijnenhof en Augustijnenklooster Hof en klooster Voorstraat 206-214,                       hoek Steegoversloot en Hof 15   1275 ca.   nee   (moz) (jon) (oud)  
  Augustijnenkamp Straat Augustijnenkamp < 1403   nee   (baa)  
  Augustijnenkerk (1) Kloosterkerk Voorstraat 216   1280 ca.   1440-1450   (moz) (oud)  
  Augustijnenkerk (2) Kloosterkerk Voorstraat 216   1440-1450   1510 afgebrand   (moz)  
  Augustijnenkerk (3) Kloosterkerk Voorstraat 216   1518   1773   (moz)  
  Augustijnenkerk (4) Kloosterkerk Voorstraat 216   1776   nee   (moz)  
  Augustijnenkerk orgel Orgel In de Augustijnenkerk   1899        24 aug   nee   (oud)  
  Aula begraafplaats Essenhof Aula Nassauweg 200   1829   nee   (moz)  
  Avondzon, later genoemd Huize Avondzon, eerder Huize van Gijn Villa, later bejaardenhuis Johan de Wittstraat 158, noordelijke hoek Koningin Wilhelminastraat   1898   1969   (aug) (gra)  
  Avontuur, 't Avontuur Horeca en woonhuis Voorstraat 193   1901   nee   (moz)  
  Baanhoekbrug Spoorbrug Over de Beneden Merwede   1885   nee   (fri) (sti)  
  Baanhoekhaven Haven Baanhoekweg   1958   nee   (fri)  
  Baas Dubbele Villa Vrieseweg 155-157   1909   nee   (gra)  
  Badhuis (1e) Badhuis, eerst woonhuis, nu atelier Buiten Walevest 3   1869   nee   (fri) (moz) (aug) (dal)  
  Badhuis (2e) Volksbadhuis Spuiboulevard 9   1898        16 apr   1965   (dal) (rad) 552_319446  
  Badhuis (3e) Volksbadhuis Tegenover                                      J.J.A. Goeverneurstraat 31   1922        18 aug   1984   (mer) (rad) 552_302363  
  Badhuis (4e), nu De Driesprong Volksbadhuis, nu buurthuis Bankastraat 10   1929        mei   nee   (dal) (moz) (reg) (oud)  
  Badhuis van Hotel Bellevue Badhuis Boomstraat 28   1870   1959   (oud)  
  Bagijngracht Gracht Langs de zuidkant van het Bagijnhof, van de Breestraat tot de Johan de Wittstraat   1281   1855   (oud)  
  Bagijnhof, eerder Begynen Straete of Begynenstraete Straat Bagijnhof   1285   nee   (dal) (baa) (moz) (aug)  
  Bakkerij van Asperen Woonhuis met winkel Vriesestraat 146   1771   nee   (oud)  
  Bakkerij van Herk Woonhuis met kantoor, eerder bakkerij Blauwpoortsplein 17 < 1708   nee   (aug)  
  Bakkerstoren of Bakkerswaakhuis Toren Kuipershaven hoek Aardappelmarkt < 1545 > 1572   (oud)  
  Bakovenbouw v/h H.P. den Boer, nu Jumbo Fabriek, nu supermarkt Merwedestraat 50-54   1924   nee   (kad)  
  Baloe Beer Café Restaurant Wijnstraat 241   1925   nee   (moz)  
  Bavinckschool                         (IKC Dr. H. Bavinckschool) Basisschool Ferdinand Bolsingel 140   1925   nee   (kad)  
  Beaumont (1), Byamont, Beemont of Biamont Suikerraffinaderij, later woonhuis met pakhuis Wijnstraat 138-140 < 1380   1871   (oud) (kad)  
  Beaumont (2), Byamont, Beemont of Biamont Woningcomplex, eerder woonhuis van Mr. Simon van Gijn Wijnstraat 138-140   1871   nee   (oud) (kad)  
  Beeltjeshaven (1) of Beeldjeshaven Binnenhaven, restant van rivier de Dubbel, later brede sloot  Langs de westkant van de Blekersdijk   1600 ca.   1898   (gra) (dal)  
  Beeltjeshaven (2) of Beeldjeshaven Sloot Langs de noordkant van de Albert Cuypsingel   1600 ca.   1873   (gra) (dal)  
  Beeltjeshaven (3) of Beeldjeshaven Sloot Langs de noordkant van de Nicolaas Maessingel   1600 ca.   1878   (gra) (dal)  
  Beerwijkhoeve Pachthoeve, Hoeve, later Manege Wieldrechtse Zeedijk 77 op het terrein van buitenplaats Kilsigt < 1660   2012   (moz)  
  Begijnhofspoort Toegangspoortje voor het Oude Vrouwenhuis Bij Hofstraat 5   1624   nee   (moz)  
  Begraafplaats Dubbeldam Begraafplaats Zuidendijk 270-272   1873   nee   (moz)  
  Begraafplaats Hervormde Kerk van Dubbeldam Begraafplaats Dubbelsteynlaan West 70   1825   1874   (moz)  
  Bekkers Dubbele Villa Dubbeldamseweg Noord 52-54   1873   1932   (gra)  
  Belgracht (1), Spuigracht of Spui Gracht Belgracht, tussen Voorstraatshaven en Spuihaven < 1700   1884    gedempt   (baa) (reg)  
  Belgracht (2), of Gedempte Belgracht Doodlopend straatje, eerder gracht Belgracht   1884   nee   (baa)  
  Bellevue Villa Ongeveer Bellevuestraat 3 < 1832   1914   (gra)  
  Bellevue (1), eerder                    Out-Enckhuysen en                Nieuw Enckhuysen Logementen Boomstraat 37   1607   1792   (moz) (aug) (oud)  
  Bellevue (2) Logement Boomstraat 37   1792   1840   (moz) (aug) (oud)  
  Bellevue (3) Hotel en restaurant Boomstraat 37   1840   1892   (moz)  
  Bellevue (4), met nieuwe vleugel Hotel en restaurant Boomstraat 37   1892   nee   (oud)  
  Bellevuestraat Straat Bellevuestraat   1927   nee   (dal)  
  Benedenpolder Polder Oostelijk deel van Industrieterrein Dordtsche Kil III   1819   nee   (moz)  
  Benthienkazerne Kazerne van de Pontonniers Buiten Walevest 74-121   1883   1989   (aug) (oud) (reg) (dor)  
  Benvenuta Villa Johan de Wittstraat 168   1883   1959   (gra)  
  Berckenrijs Herenhuis                
  Berckensteyn, daarvoor Brand,    later Eras, of Boerendonck Villa Oranjepark 1, hoek Vrieseweg    1912   nee   (moz) (mer) (sti) (oud)  
  Berckepad Straat Berckepad   1613   nee   (dal)  
  Berckepoort (1), Het groote Huys of Huis van de Lombarden Monumentaal woonhuis Voorstraat 224-228 en            Nieuwstraat 12-24 < 1293   1530   (moz)  
  Berckepoort (2), Het groote Huys of Huis van de Lombarden Monumentaal woonhuis, als privé eigendom Voorstraat 224-228 en            Nieuwstraat 12-24   1530   1783   (moz) (gra)  
  Berckepoort (3), Het groote Huys of Huis van de Lombarden Monumentaal woonhuis, als stadseigendom, deels in gebruik geweest als Theatrum Anatomicum Voorstraat 224-228 en            Nieuwstraat 12-24   1783  mei   nee   (gra) (moz)  
  Beresteijn Villa Godfried Schalckensingel 29   1887   nee   (gra)  
  Bergen in Noorwegen Pakhuis, later ketelhuis en drukkerij Schrijversstraat 16-18 < 1800   nee   (gra)  
  Bergen op Zoom (1) Woonhuis met winkel Wijnstraat 16-20   1702   1914   (oud)  
  Bergen op Zoom (2) Bedrijfspand met woning van zeilmaker Johannes Cornelis Hageman Wijnstraat 16-20   1914   nee   (moz) (kad)  
  Berkenhof Hoeve met woonhuis en koetshuis Wieldrechtse Zeedijk 13   1660 ca.   nee   (moz)  
  Berthout Loenistoren (1), Maertenstoren, Ronde toren of Spaanse toren Toren Bleijenhoek < 1450 < 1590   (oud)  
  Berthout Loenistoren (2), Maertenstoren, Ronde toren of Spaanse toren Toren Bleijenhoek < 1590   1893   (oud)  
  Besje Bakkus of Elisabeth Backus Pakhuis Houttuinen 28, hoek Kerkstraat   1650 ca.   1979   (aug)  
  Bestedelingenhuis Bejaardenhuis Bagijnhof 19, hoek Johan de Wittstraat   1850        13 nov   1965      mei   (dal) (reg)  
  Bethlehemklooster of Cellezustersklooster, later Karremanshuis Klooster en kerk, later stalling van paarden en berging van voertuigen Tussen Lange Breestraat 22 en Raamstraat < 1387   1874   (aug) (oud)  
  Beukenhof of Wijers Villa Samuël van Hoogstratensingel 87   1895   nee   (moz) (gra)  
  Beulstoren of Kleine Kaerskorff Toren Spuiboulevard 1-97E, fundamenten onder glas nog zichtbaar   1375 ca.   1816           11 nov   (oud) (moz) (dal)  
  Beurssteiger, eerder Waagsteiger of Steiger langs Scaerlaken Steiger Aan de Wijnstraat, langs het Scheffersplein < 1322   nee   (oud)  
  Beverenburch (1), Dit is in Bevereburch, Dit is in Beverenburgh of In Beverenburch Herenhuis of Herenhuis met pakhuis Wijnstraat 127 < 1461   1556   (oud)  
  Beverenburch (2), Dit is in Bevereburch, Dit is in Beverenburgh of In Beverenburch Herenhuis, familiehuis en dienstwoning Wijnstraat 127   1556   nee   (moz) (lip) (dal)  
  Beverschaap of Bever-Schaep Herenhuis Korte Engelenburgerkade 18   1658   nee   (moz) (fri)  
  Beversteijn Herenhuis Cornelis van Beverenstraat 35   1900   nee   (gra)  
  Bevertje of 't Bevertje, daarvoor Victoria Eerst herenhuis, dan Hotel-Restaurant, daarna Café, nu restaurant Johan de Wittstraat 49-51   1879   nee   (gra)  
  Beverwijcksplein, eerder Stadsweide, Veld van Mars of Schuttersweide Plein, eerder groot weiland Beverwijcksplein   1783   nee   (oud) (dal)  
  Bevrijdingsmonument van Hans Petri Monument Merwesteinpark   1952   nee   (moz)  
  Biesbosch Polder Tussen Zeedijk, Oude Veerweg en Nieuwe Merwede   1926         okt   nee   (moz) (mer)  
  Biesbosch, eerder Dordrecht Scheepswerf Maasstraat 11   1910   2000   (fri) (dom)  
  Biesboschhal tegenwoordig DordtYart Hal scheepswerf Maasstraat 11   1917   nee   (moz) (reg)  
  Biesboschstraat, aanvankelijk Eerste en Tweede Straat Biesboschstraat   1900   nee   (oud)  
  Bijbelhuis of Volle Evangelie Winkel met woonhuis, voeerst kruidenierszaak van H.M. Linders Voorstraat 406-408, hoek Ruitenstraat   1895   nee   (kad)  
  Bijzondere School voor Lager Onderwijs Schoolgebouw Museumstraat 67   1910   nee   (moz)  
  Binnen Kalkhaven Straat, kade Binnen Kalkhaven < 1698   nee   (baa)  
  Binnen Walevest, eerder Vest op het Nieuwwerk Straat Binnen Walevest < 1620   nee   (baa)  
  Blaeuw Bolwerck, 't Blaeuw Bolwerck of 't Blaau Bolwerck Rederijkantoor met directeurswoning Bolwerk 2, Merwekade 102   1916   nee   (reg) (moz)  
  Blauwe Bolwerk Bolwerk Bolwerk hoek Merwekade   1616-1617   1864   (reg) (moz)  
  Blauwe Brug Fietsbrug Over het Wantij, tussen Wantijdijk en Kors Monster Pad   1984 ca.   nee   (gra)  
  Blauwe Tunnel Tunnel onder spoorlijn Dubbeldamseweg Zuid, nabij de Begraafplaats   1995        27 okt   nee   (sti)  
  Blauwpoort (1) of De Nyeuwe Poorte Poort Op het Blauwpoortsplein even-wijdig aan de Engelenburgerbrug   1544   1670   (oud) (dal)  
  Blauwpoort (2) Poort met 2 woningen Op het Blauwpoortsplein even-wijdig aan de Engelenburgerbrug   1672       feb   1910   (oud) (aug) (dal) (pro)  
  Blauwpoortsplein (1) of Vlak bij de Blauwpoort Plein Blauwpoortsplein < 1797   1910   (baa)  
  Blauwpoortsplein (2) Plein Blauwpoortsplein   1910   nee   (dal)  
  Bleijenhoek, eerder Nieuwe Dijk, Nieuwe Nieuwe Dijk, Schotsendijk, Rottendijk of Rottenkade Straat Bleijenhoek < 1604   nee   (baa)  
  Bleijenhoek, nieuwe woningen Woningen na sanering In het Bleijenhoekgebied   1982   nee   (fri)  
  Blekersdijk, eerst Bleekersdijkje of Bleekers Dijkje Straat, eerst dijkje langs de Beeltjeshaven Blekersdijk   1612   nee   (dal)  
  Blekershuisje Eenkamerwoning Lenghenstraat   1750 ca.   nee   (aug)  
  Blijenburg, Bliënborch, Blyenborch of Het Reuzenhuis Herenhuis Wijnstraat 237, Scheffersplein < 1285   1744       okt   (reg) (rad) 551_10266  
  Blindeliedengasthuissteeg, eerder deel van de Kromme Elleboog of Kist-Huijs-Straetje Straat Blindeliedengasthuissteeg < 1578   nee   (baa)  
  Blindeweg Buitenplaats Buitenplaats met landhuis Blindeweg t.h.v. de Spookkil   1659-1673   1755   (ros)  
  Bloemenbuurt Buurt of wijkje In de ronding van de spoorlijn naar Moerdijk   1905   nee   (dal)  
  Boerenkil Watergang, mogelijk gegraven gracht als onderdeel van een liniewal Van de Havenstraat tot de Dubbeldamseweg Noord   1603 ca.   1866 ca.   (moz) (oud)  
  Boerman Herenhuis, onderwijzerswoning Godfried Schalckensingel 30   1900   nee   (gra)  
  Bomhaven, eerder Bom Haven Aan de Bomkade   1490   nee   (baa) (fri)  
  Bomkade, eerder Kaey Buyten de Vuijlpoort, Berchsche Kaey Buyten de Vuylpoorte of Beurskade Straat en kade Bomkade < 1562   nee   (baa)  
  Bonifatiuskerk (1) eerder Haerlem Pakhuis Wijnstraat 117   1462   1826   (dal)  
  Bonifatiuskerk (2) Kerk, nu Cultuurgebouw Wijnstraat 117   1826       13 sep   nee   (oud) (mer)  
  Boogaerdt (1) Villa Nicolaas Maessingel 242   1871   1913   (gra)  
  Boogaerdt (1) Villa Nicolaas Maessingel 242   1913   1982 ca.   (gra)  
  Boogjes, eerder Vest bij Butkens Straet of Achter ander Stede Vest bijt Pelssers Straetgen Straat Boogjes < 1454   nee   (baa)  
  Boogjes, nieuwe woningen Woningen na sanering Boogjes   1982   nee   (fri)  
  Boombrug (1), eerder Groote Brug of Brugge van Hanneken van Dort Brug Boomstraat < 1284   1450   (dal) (jon)  
  Boombrug (2), eerder Groote Brug of Brugge van Hanneken van Dort Brug Boomstraat   1450   1617   (dal) (jon) (aug)  
  Boombrug (3) versmald en overwelfd met mastgat Brug Boomstraat   1617   1690   (dal) (aug)  
  Boombrug (4) draai Brug Boomstraat   1690   1859   (dal)  
  Boombrug (5) bascule Brug Boomstraat   1859   1959   (dal) (dom)  
  Boombrug (6) ophaal Brug Boomstraat   1959   nee   (moz)  
  Boonenpaadje Wandelpad Van Vlietweg tot Markettenweg   1782 ca.   1948   (oud) (reg)  
  Bordeaux, eerst Den Toelast Pakhuis,                        eerst suikerraffinaderij, daarna wijnpakhuis Wijnstraat 61-63   1750 ca.   nee   (moz)  
  Borren Villa Samuël van Hoogstratensingel 99   1904   nee   (gra)  
  Borsrocktoren of Borstrokkentoren Toren Vest, iets ten zuiden van de Mariënbornstraat < 1545   1609   (oud)  
  Bosboom-Toussainstraat Straat Bosboom-Toussainstraat   1920   nee   (oud)  
  Boterbeurs (1), eerder Waalse en Engelse Kerk Waalse kerk Wijnstraat 158-160   1594   1635   (oud)  
  Boterbeurs (2), eerder Waalse en Engelse Kerk Engelse kerk Wijnstraat 158-160   1635   1841   (oud)  
  Boterbeurs (3), eerder Waalse en Engelse Kerk Beursgebouw, later leeszaal, nu wooncomplex Wijnstraat 158-160   1841   nee   (diep) (fri) (sti)  
  Boterbeurs uurwerk Uurwerk Op gebouw Boterbeurs   1551   nee   (moz)  
  Botermarkt (1) Markt Botermarkt   1841   1934   (moz)  
  Botermarkt (2) Parkeerterrein Botermarkt   1934   nee   (moz)  
  Botgenspoort (1), eerder Die Poerte van Buiken Strate of Butgens Poort Poort Tegenover de Botgensstraat aan de Boogjes   1375 ca.   1544   (oud)  
  Botgenspoort (2), eerder Die Poerte van Buiken Strate of Butgens Poort Poort Tegenover de Botgensstraat aan de Boogjes   1544   1603   (oud)  
  Botgenspoort (3), eerder Die Poerte van Buiken Strate of Butgens Poort Poort Tegenover de Botgensstraat aan de Boogjes   1603   1964   (oud) (fri) (reg)  
  Botgenssteiger, eerder Butkens Steegher, Bouen Steygert of Botgensstraamijger Steiger Voorstraat 397-399 < 1419   nee   (oud)  
  Botgensstraat, eerder Butkensstraet, Botkensstrate, Heer Butkens-stege, Bouestraat of Botjesstraat Straat Botgensstraat < 1393   nee   (baa)  
  Botgenstoren Toren Tegenover de Botgensstraat aan de Boogjes   1375 ca.   1586   (oud)  
  Bothoff Herenhuizen Kasperspad 88-94   1913   nee   (gra)  
  Bouvy Herenhuis Wolwevershaven 20   1644   nee   (aug)  
  Bouwlust (1) Boerderij Zuidendijk 302   1879   1924   (moz)  
  Bouwlust (2) Boerderij Zuidendijk 302   1924   nee   (moz)  
  Braberhoeve Hoeve met woonhuis en schuur Rijksstraatweg 138   1867   nee   (moz)  
  Brand Twee dubbele villa's Oranjepark 3-9   1917   nee   (gra)  
  Brandenburg Herenhuis met 2 torens Wijnstraat 203 ca.   1250 ca.   1575 ingestort door aard-beving   (dal) (oud)  
  Branderhorst (1) Winkel met bovenwoning Voorstraat 199-201   1891   1918   (moz)  
  Branderhorst (2) Winkel met bovenwoning Voorstraat 199-201   1918   1968   (moz)  
  Branderhorst (3) Winkel met bovenwoning Voorstraat 199-201   1968   nee   (moz)  
  Brandweerkazerne (1) Fabrieksgebouw Vest 58   1900  sep   1928  feb   (aug)  
  Brandweerkazerne (2) Brandweerkazerne Vest 58   1928  feb   1975   (aug)  
  Brandweerkazerne (3) Constructiebedrijf, nu Werkplaats met woonhuis Vest 58   1975   nee   (aug)  
  Breedveld Herenhuis Kasperspad 97   1894   1985 ca.   (gra)  
  Breedveld Bakkerij (1) Herenhuis, later woonhuis met winkel Nieuwstraat 87   1715 ca.   1975 ca.   (oud)  
  Breedveld Bakkerij (2) Woonhuis met winkel Nieuwstraat 87   1975 ca.   nee   (oud)  
  Bronswijck (1), Brunswijk, Brunswijck, Bronswijk, Bruijnswijk of Bruijnswijck Pakhuis, later boekbinderij Nieuwe Haven 9-10   1690   1980   (aug) (oud)  
  Bronswijck (2) Appartementen Nieuwe Haven 9-10   1980   nee      
  Broodgang Smal straatje of steeg Vriesestraat, tussen nr. 134 en 144 < 1713   nee   (aug)  
  Brouwer (1) Woonhuis met stal Kuipershaven 160-162 < 1832   1894   (gra) (kad)  
  Brouwer (2) Woonhuis met pakhuis met werkplaats Kuipershaven 160-162   1894   1929   (gra) (kad)  
  Brouwer (3) Woonhuis met pakhuis met werkplaats Kuipershaven 160-162   1929   nee   (gra) (kad)  
  Brouwersdijk Straat, eerder dijk Brouwersdijk   1603   nee   (oud)  
  Brugwachtershuisje (1) Kiosk Lange Geldersekade 1, bij de Leuvebrug   1937   1948   (moz) (aug)  
  Brugwachtershuisje (2) Atelier Lange Geldersekade 1, bij de Leuvebrug   1948   1963   (aug)  
  Brugwachtershuisje (3) Trafostation Lange Geldersekade 1, bij de Leuvebrug   1963   nee   (aug)  
  Brugwachterswoningen,                 2 woningen aan elkaar Brugwachterswoningen Merwedestraat 1-3,                          bij de Prins Hendrikbrug   1910   nee   (moz) (gra)  
  Bruins Hrenhuis Nicolaas Maessingel 201   1903   nee   (gra)  
  Buiten Kalkhaven, eerder Buyten-kaye of Buijte-kaije Straat en kade Buiten Kalkhaven < 1698   nee   (baa)  
  Buiten Walevest, eerder Nieu te maken Kaaij Agter de Walevest langs de Reviere, Stadsvest, Nieuwe Uijtlegginge, Nieuwe Plantagie, Walevest of de Walevest op de Buite Kant Straat en kade Buiten Walevest   1704 ca.   nee   (baa) (aug)  
  Buitenhof, of 'Kasteel' Buitenhof Woonwijkje Piersonstraat   2008   nee   (gra)  
  Buitenlust (1) Watertoren Kromme Zandweg 80   1916   2003   (sti) (moz)  
  Buitenlust (2) Hotel en restaurant Kromme Zandweg 80   2003   nee   (sti)  
  Buitenrust Boerderij, later buiten-plaats met herenhuis Nieuweweg, voorheen de Achterweg   1603-1611   1840   (ros)  
  Buitenschool School Tussen Vrieseweg en Oranjepark, op het terrein van Villa Nova   1929        20 nov   1989   (oud) (rad) 552_328407  
  Burgemeester de Raadtsingel, eerder Parallelweg Straat Burgemeester de Raadtsingel   1871   nee   (dal)  
  Burgemeesters woning Woonhuis Samuël van Hoogstratensingel 80   1952   nee   (kad) (rad) 1323_3320  
  Burgeravond- en Ambachtschool Ambachtschool Kromhout   1894   1989   (dor) (kad)  
  Busch Modehuis, nu Jac. Hensen Winkelpand met kantoren Visstraat 27, hoek Lange Breestraat   1919   nee   (moz)  
  C&A Brenninkmeyer Winkelpand Bagijnhof 46   1929   nee   (moz)  
  C.J.M.V. gebouw Eben Haëzer,  nu gebouw Syndion Verenigingsgebouw, nu vergader- en ontmoetingsplaats Burgemeester de Raadtsingel 23   1927          9 jul   nee   (moz) (mer)  
  Café Huijskens Koffiehuis en café met bovenwoning, eerder herenhuis, nu woonhuis Groothoofd 5   1700   nee   (gra) (aug)  
  Café St. Joris Café met bovenwoningen, eerst van Pieter Vermeij Kromhout 86   1920   nee   (kad) (moz)  
  Café Tante Teun (1), daarvoor het Zwarte Schaap Herenhuis Voorstraat 237, hoek Grote Appelsteiger   1488-1490   1612   (moz)  
  Café Tante Teun (2), daarvoor het Zwarte Schaap Herenhuis met café Voorstraat 237, hoek Grote Appelsteiger > 1612   nee   (moz)  
  Calvijn kerk Kerk Kromhout 149-151   1866          9 sep   nee   (oud)  
  Cannemanspolder Polder Ten zuiden van de Wieldrechtse Zeedijk en ten westen van de Oude Veerweg   1803   nee   (oud) (moz)  
  Casa Cara Villa Johan de Wittstraat 130, hoek Cornelis de Wittstraat   1880   1962   (gra)  
  Catharijnepoort, Sint Catharinepoort, Catharinapoort of Katrijnenpoort Waterpoort Korte Engelenburgerkade hoek Hooikade 1   1652   nee   (oud) (baa) (aug) (moz) (dal)  
  Christelijk Gereformeerde kerk Kerk met kosterswoning Hoek Nicolaas Maessingel 192 en Dubbeldamseweg Noord 1   1921          7 apr   nee   (aug) (moz) (oud)  
  Christelijk Lyceum, nu Insula College School met conciërgewoning Halmaheiraplein 5, Meerkoetstraat 52   1957   nee   (kad)  
  Cinema The Movies (1), als Sint Clara in Jeruzalem,  Clarissen-klooster Klooster Nieuwstraat hoek Augustijnenkamp   1496   1579   (oud)  
  Cinema The Movies (2),               als Latijnse School Schoolgebouw Nieuwstraat hoek Augustijnenkamp   1579   1635   (moz) (oud) (reg)  
  Cinema The Movies (3),               als Latijnse/Illustre School Schoolgebouw Nieuwstraat hoek Augustijnenkamp   1635   1853   (moz)  
  Cinema The Movies (4),               als Gymnasium Schoolgebouw Nieuwstraat hoek Augustijnenkamp   1853   1864   (moz)  
  Cinema The Movies (5),               als H.B.S. Schoolgebouw Nieuwstraat hoek Augustijnenkamp   1864   1910   (fri) (moz)  
  Cinema The Movies (6),          daarvoor als School voor Bijzonder Onderwijs Bioscoop Nieuwstraat hoek Augustijnenkamp   1910   nee   (moz)  
  Clara en Mariahof Hofje met bewoning, gebouwd door koekbakker Marinus Kemp Clara en Maria Hof, aan de Vrieseweg tussen de nummers 107 en 113   1880   nee   (aug) (fri) (moz) (kad)  
  Clesz (1) Herenhuis Nieuwe Haven 33   1595   1727   (aug)  
  Clesz (2) Herenhuis Nieuwe Haven 33   1727   1873   (aug) (kad)  
  Clesz (3) Herenhuis Nieuwe Haven 33   1873   nee   (aug) (kad)  
  Colombijn Herenhuizen Van Strijsingel 508-522   1897-1898   nee   (gra)  
  Combibad (1) Openlucht zwembad Karel Lotsyweg   1972   1990   (gra) (oud)  
  Combibad (2), als Aquapulca  Overdekt zwembad Karel Lotsyweg   1990  okt   2010  jun   (gra) (oud) (dom)  
  Coninck van Enghelant (1),          van hout met stenen zijmuren Herenhuis Voorstraat 182-184   1375 ca.   1500 ca.   (moz)  
  Coninck van Enghelant (2),          van steen Herenhuis Voorstraat 182-184   1500 ca.   1626   (moz)  
  Coninck van Enghelant (3),          met nieuwe gevel Herenhuis Voorstraat 182-184   1626   1910   (moz) (lip)  
  Coninck van Enghelant (4),          gerestaureerd en v.z.v. oorspronkelijke gevel uit 1626 Herenhuis Voorstraat 182-184   1910   1997   (moz)  
  Coninck van Enghelant (5),          gerestaureerd Winkel met appartementen Voorstraat 182-184   1997   nee   (moz)  
  Cornelis de Witt Gymnasium Schoolgebouw Beverwijcksplaats 8   1880           1 sep   1988   (reg) (dor) (rad) 552_302661  
  Cornelis de Wittstraat, eerder     Achter 's Lands Werf en Eerste Singel Straat Spuiboulevard, eerder Cornelis de Wittstraat   1640   nee   (dal)  
  Couwenoort toren Toren Suikerstraat 9   1375 ca.   1617   (oud)  
  Crabbehof Woonwijk Ten oosten van de woonwijk Wielwijk   1958   nee   (reg) (fri) (oud)  
  Crabbehof Winkelcentrum Van Oldenbarneveltplein   1964        24 apr   nee   (reg) (oud)  
  Crabbehoff (1) of Schouwenhof Buitenplaats en hofstede met kasteel-boerderij Talmaweg 10, op de plaats van het vroegere klooster Heysterbach   1628   1808        12 apr   afgebrand   (moz) (ros) (oud) (reg)  
  Crabbehoff (2), woonhuis als kasteeltje weer opgebouwd Buitenplaats en hofstede met kasteel-boerderij Talmaweg 10, op de plaats van het vroegere klooster Heysterbach   1857   1913   (moz) (reg)  
  Crabbehoff (3), gerenoveerd Buitenplaats en hofstede met kasteel-boerderij Talmaweg 10, op de plaats van het vroegere klooster Heysterbach   1913   nee   (oud) (reg)  
  Crabbesteijn (1) Hoeve Zuidendijk 331A   1660-1663   1891 brand   (aug)  
  Crabbesteijn (2) Hoeve Zuidendijk 331A   1892   nee   (aug)  
  Cranenborch (1) Herenhuis Wijnstraat 110-112   1640 ca.   1724   (oud)  
  Cranenborch (2) Herenhuis Wijnstraat 110-112   1724   1962   (moz) (oud)  
  Cranenborch (3) met gevelsteen 'Embda' Herenhuis Wijnstraat 110-112   1962   nee   (oud)  (rad) 552_315072  
  Crayestein of Crayenstein Kasteel, Waterburcht Derde Merwedehaventerrein, Baanhoekweg   1250 ca.   1421  nov   (wik) (reg)  
  Crimpert Salm, inde Steur (1) Woonhuis Visstraat 3   1608   1898   (moz) (oud)  
  Crimpert Salm, inde Steur (2) Restaurant De Crimp Visstraat 3   1898   nee   (oud)  
  Crispijn of Krispijn Herberg en uitspanning Brouwersdijk 432, hoek Krispijnseweg 285 < 1747   1923   (kad) (rad) 551_30358  
  Cronenburch (1) Herenhuis Wijnstraat 134 < 1485   1906   (oud)  
  Cronenburch (2) Woonhuis met museum, later kantongerecht, nu woningcomplex Wijnstraat 134   1906   nee   (moz) (wil)  
  Cruijskerke te Wolbrantskerke (1), van hout Kapel met begraafplaats Amnesty Internationalweg 5   1028   1278   (oud) (reg) (moz)  
  Cruijskerke te Wolbrantskerke (2), van baksteen met toren Kapel met begraafplaats Amnesty Internationalweg 5   1278   1404 of 1421   (oud)  
  Cruijssenburg (1) of Cruysenborch, Cleyn, Middel of Groot Cruysenborch Herenhuis Grotekerksplein 5, hoek Kerkstraat   1531   1649   (oud)  
  Cruijssenburg (2) of Cruysenborch, Cleyn, Middel of Groot Cruysenborch Herenhuis, pakhuis Grotekerksplein 5, hoek Kerkstraat   1649   1813        ingestort   (oud)  
  Cruijssenburg (3) of Cruysenborch, Cleyn, Middel of Groot Cruysenborch Herenhuis, drukkerij Grotekerksplein 5, hoek Kerkstraat   1813 ca.   1966   (oud) (aug)  
  Cruijssenburg (4) of Cruysenborch, Cleyn, Middel of Groot Cruysenborch Herenhuis, drukkerij Grotekerksplein 5, hoek Kerkstraat   1966   nee   (aug)  
  d' Escury Villa Burgemeester de Raadtsingel 93   1883   1990   (gra)  
  d' Exter of De Exter (1) Woonhuis Grote Spuistraat 3   1651   1956   (oud)  
  d' Exter of De Exter (2),          later 't Lam Woonhuis met winkel Grote Spuistraat 3   1956   nee   (oud)  
  D.M.I. schoorsteen Schoorsteen Kromhout 65   1931   nee   (moz)  
  Dam in rivier de Dubbel Dam Ter hoogte van het huidige Gezondheidspark   1273   nee   (reg) (moz)  
  Damiatebolwerk, eerder Oostenburch en Blaeu Bolwerck Bolwerk Aan de monding van de Wolwevershaven   1609   1856   (baa) (dal)  
  Damiatebrug (1), of Galgebrug Stadsbrug Over de Wolwevershaven   1639   1663   (baa) (dal)  
  Damiatebrug (2), of Galgebrug Stadsbrug Over de Wolwevershaven   1663   1854   (dal) (dom)  
  Damiatebrug (3) Stadsbrug Over de Wolwevershaven   1854   1855 ingestort   (dal) (fri) (dom)  
  Damiatebrug (4), dubbele ophaalbrug Stadsbrug Over de Wolwevershaven   1857   nee   (dal)  
  Darbistenkerk Lokaal voor godsdienstige bijeenkomsten Beverwijcksplaats, achter Matthijs Balenstraat 1   1885   1973   (oud)  
  De Arend, of De Zwarte Arend (1) Achtkantige bovenkruier, driebloks oliemolen ’s-Gravendeelsedijk 153 < 1724   1809 afgebrand   (oud)  
  De Arend, of De Zwarte Arend (2) Achtkantige bovenkruier, driebloks oliemolen ’s-Gravendeelsedijk 153   1809   1852   (oud)  
  De Arend, of De Zwarte Arend (3) Achtkantige bovenkruier, stoom oliemolen ’s-Gravendeelsedijk 153   1852   1901   (oud)  
  De Backerinne, of De Bakker Standerdmolen, korenmolen Sluisweg 78 < 1558   1671 ca.   (oud)  
  De Beer Rietgedekte achtkantige grondzeiler, volmolen Noorderhoofd 100 < 1599   1645-1655   (oud)  
  De Beer Mogelijk achtkantige grondzeiler, volmolen Noordendijk, t.h.v. de Floresstraat   1645-1655   rond 1685 omgevallen   (oud)  
  De Beurs Café Tolbrug 7-9   1880 ca.   nee   (moz)  
  De Bijl Herberg Steegoversloot 97   1605   nee   (dal)  
  De Blauwe Hand, of De Blaauwe Hand Hofje, steegje, slop Van de Raamstraat naar de Bagijnestraat < 1797   1929 ca.   (baa) (rad) 552_301243  
  De Blauwe Leeuw Handelsgebouw Gravenstraat 5   1671   nee   (moz) (aug)  
  De Blauwen Kan Herberg, nu woonhuizen Zuidendijk 307-309   1852   nee   (kad) (oud)  
  De Boei Clubhuis, buurthuis, later sportschool Sportlaan 1   1978   nee   (rad) 1323_266  
  De Boei, de Oude Boei Kerk, later buurthuis Zuidendijk 211A, eerder Boeierstraat   1962        26 sep   nee   (oud)  
  De Buyserinne Standerdmolen, korenmolen Sluisweg 17 < 1558   1655   (oud)  
  De Caerscorft, later De Grote Wip Wipmolen, korenmolen Spuiweg 182, hoek Burgemeester de Raadtsingel   1606 ca.   1750   (oud)  
  De Clundert, later De Kleine Noordsche Boer Paltrok, houtzaagmolen Weeskinderendijk 39   1700   1895   (oud)  
  De Dam Standerdmolen, korenmolen (waarschijnlijk) Sluisweg 1 (misschien) < 1660 > 1660   (oud)  
  De Danser (1) Achtkantige bovenkruier, houtzaagmolen Spuiweg 116, hoek Albert Cuypsingel   1699   1817   (oud)  
  De Danser (2) Achtkantige bovenkruier, pelmolen Spuiweg 116, hoek Albert Cuypsingel   1817   1832   (oud)  
  De Deelzager, later Het Schaap, daarna De Lindenboom Paltrok, houtzaagmolen ’s-Gravendeelsedijk, eerste molen ten zuiden van nr. 175   1681   1879   (oud)  
  De Dissel (1) Brouwerij Voorstraat 125 < 1647   1740   (aug)  
  De Dissel (2) Patriciërshuis Voorstraat 125   1740   1989 ca.   (aug)  
  De Dissel (3) Patriciërshuis Voorstraat 125   1989 ca.   nee   (aug)  
  De Distilleerderij (1), eerder Het Paard en De Veste Distilleerderij Vest 162   1800 ca.   1910   (aug)  
  De Distilleerderij (2), eerder Het Paard en De Veste Dubbel herenhuis Vest 162   1911   nee   (kad)  
  De Dordrechtsche Polikliniek (1), later pension, daarna woonhuis Polikliniek, daarna herenhuis Adriaan van Bleijenburgstraat 48   1900   1928   (gra) (kad)  
  De Dordrechtsche Polikliniek (2), als pension, daarna woonhuis Pension, daarna herenhuis Adriaan van Bleijenburgstraat 48   1928   nee   (gra) (kad)  
  De Dordtsche Bank Bankgebouw Groenmarkt 155 t/m 161, linkerdeel van Groenmarkt 153   1894   nee   (aug)  
  De Dorreboom of                        Den Dorren-Boom Kapel Aan het einde van de Prinsenstraat   1317   1572 gesloopt door Wa- tergeuzen   (aug)  
  De Draai (1), ophaalbrug Stadsbrug Over de Kalkhaven < 1705   1859   (dal)  
  De Draai (2), draaibrug Stadsbrug Over de Kalkhaven   1859   1869   (dal) (fri)  
  De Draai (3), draaibrug Stadsbrug Over de Kalkhaven   1869   1890   (dal)  
  De Draai (4), draaibrug Stadsbrug Over de Kalkhaven   1890   nee   (moz)  
  De Dubbel Openlucht en overdekt zwembad Gravensingel 102   1970   nee   (gra)  
  De Duinen (1) Paltrok, houtzaagmolen Noordendijk 380   1681 ca.   1908   (oud)  
  De Duinen (2) Paltrok, houtzaagmolen Noordendijk 380   1908   1928   (oud)  
  De Eendracht (1) Achtkantige bovenkruier, houtzaagmolen Lijnbaan 200   1666   1686 afgebrand   (oud)  
  De Eendracht (2) Achtkantige bovenkruier, oliemolen, rond 1803 weer houtzaagmolen Lijnbaan 200   1693   1872   (oud)  
  De Eikenboom Achtkantige bovenkruier, runmolen, rond 1742 run- en trasmolen, rond 1812 korenmolen Draai 29 < 1678   1884   (oud)  
  De Gecroonde Bijl, later De Spiering, daarna De Treurwilg Achtkantige bovenkruier Wilgenbos 1 < 1657   1890   (oud)  
  De Gekroonde Haring, De Haring, De Gulden Haring, De Gekroonde Pickelharing, De Drie Haringen of De Kroon Herenhuis, eerder bierbrouwerij Voorstraat 326, hoek Haringstraat   1725 ca.   nee   (moz)  
  De Goede Verwachting Zeskantige bovenkruier, houtzaagmolen Dokweg 11   1857   1862   (oud)  
  De Gouden Molen (1) Herenhuis, woonhuis gehuurd door Jacob Cats, later herberg en veilinghuis Hoge Nieuwstraat 85-87   1598-1605   1832   (aug)  
  De Gouden Molen (2) Dubbel herenhuis Hoge Nieuwstraat 85-87   1832   nee   (aug)  
  De Goudoever de Jongh Stoommolen, houtzaagmolen Noordendijk 150, t.h.v. Energiehuis   1865   1897   (oud)  
  De Goudvink Paltrok, houtzaagmolen Wantijhof 11   1671   1872   (oud)  
  De Griendheuvel Boerderij, tuinkoepel en boogbrug Noorderelsweg 12   1937   nee   (moz)  
  De Groene Hoek Villa Oranjelaan 119, hoek Groenedijk   1920   nee   (moz) (oud)  
  De Groene Wagen Woonhuis, daarvoor herberg Cornelis de Wittstraat 1, hoek Vrieseplein < 1873   nee   (gra)  
  De Groene Weyde (1) Patriciërshuis Voorstraat 178   1593   1745   (dal)  
  De Groene Weyde (2) Patriciërshuis, later huishoudschool, nu Galerie Voorstraat 178   1745   nee   (moz)  
  De Groote Rug Steenfabriek In de zuid-oostelijke hoek van Spaarbekken De Grote Rug   1930   1969   (aug)  
  De Grote Noordsche Boer Achtkantige bovenkruier, houtzaagmolen Weeskinderendijk 43    1680   1867   (oud)  
  De Grote Zwaan (1) of de Groote Swaen Herenhuis en postagentschap Voorstraat 54, hoek Nieuwkerkstraat   1663   1986   (aug) (oud) (reg)  
  De Grote Zwaan (2) of de Groote Swaen Herenhuis Voorstraat 54, hoek Nieuwkerkstraat   1986   nee   (oud)  
  De Gulden Os (1), of De Groote Os, eerder Ossenburch Herenhuis Groenmarkt 153   1433   1516 of 1521   (oud)  
  De Gulden Os (2), of De Groote Os, eerder Ossenburch Herenhuis en kostschool Groenmarkt 153   1516 of 1521   1921   (aug) (moz) (oud)  
  De Gulden Os (3), of American Lunchroom, danszaal en café-restaurant Groenmarkt 153   1921   1986   (oud)  
  De Gulden Os (4) verbouwd Bibliotheek Groenmarkt 153   1986          1 okt   nee   (oud)  
  De Haan Bovenkruier, dubbele oliemolen, later moutmolen, daarna weer oliemolen Laan der Verenigde Naties 111   1670   1811-1832   (oud)  
  De Haas Achtkantige bovenkruier, houtzaagmolen Lijnbaandwarsstraat 15   1680   1896   (oud)  
  De Haas Stoommolen, oliemolen ’s-Gravendeelsedijk 30   1861   1902   (oud)  
  De Haen (1) Woonhuis met werkplaats Hoge Nieuwstraat 134   1613   1930   (aug)  
  De Haen (2) Pakhuis met bovenwoning Hoge Nieuwstraat 134   1930   nee   (aug)  
  De Harmonie Appartementencomplex, eerder herenhuis, sociëteit en kweekschool Binnen Walevest 25-29, hoek Veersteiger   1851   nee   (fri) (moz)  
  De Harmonie (1) Herenhuis Vest 73   1832   1894   (aug)  
  De Harmonie (2) School Mühring, later Vrouwenbond Vest 73   1894   1938   (aug)  
  De Harmonie (3) Harmoniegebouw Vest 73   1938   2006   (aug)  
  De Harmonie (4) Herenhuis Vest 73   2006   nee   (aug)  
  De Hazewind Stoommolen, oliemolen Achterhakkers 17-20   1861   1929   (oud)  
  De Holland Brandverzekeringsmaatschappij Kantoorgebouw met conciërgewoning Wijnstraat 168   1896   nee   (moz) (sti)  
  De Holland van 1859 Verzekerings-maatschappij, nu Onderwijsmuseum Burgemeester de Raadtsingel 97   1939   nee   (moz) (fri)  
  De Hooge Heul Landhuis Dubbelsteynlaan West 1   1925   nee   (moz)  
  De Hoogmoet,                              of De Hoogmoed (1) Standerdmolen, korenmolen Vest, voorbij het Bagijnhof < 1543   1645   (oud)  
  De Hoogmoet,                              of De Hoogmoed (2) Standerdmolen, koren- en moutmolen Vrieseplein 2   1645   1761   (oud)  
  De Hoop Achtkantige bovenkruier, driebloks oliemolen, later dubbele oliemolen Weeskinderendijk, parkeerterrein, tegenover de Hoge Bakstraat   1680   1866   (oud)  
  De Hoop Stellingmolen, korenmolen Spuiweg 93, hoek Van Strijsingel   1761   1878   (oud)  
  De Hoop Herenhuis Spuiweg 77   1915   nee   (gra)  
  De Hoop, later De Blauwe Molen Achtkantige bovenkruier, houtzaagmolen Noordendijk 240, tegenover de Groenedijk    1699   1895   (oud)  
  De Houten Tent, of De Houten Keet Schouwburg Van Godewijckstraat, Cornelis de Wittstraat, eerder Schuttersweide   1872   1928   (fri) (mer) (reg) (dal)  
  De Houtkloover, of De Kloover, later De Ooievaar, daarna De Esseboom, De Lindentak en De Middelburg I Paltrok, houtzaagmolen ’s-Gravendeelsedijk, ten zuiden van nr. 175, aan het einde van de landtong   1729   1906   (oud)  
  De Jager Paltrok, houtzaagmolen Noordendijk, hoek Wantijdijk   1728   1904   (oud)  
  De Jonge Jan Polder, opgegaan in de Nieuwe Stadspolder Nieuwe Noordpolder   1829   1881   (fri)  
  De Kalkoen, later De Oranjeboom, De Kalkhoven en De Kalkoor Achtkantige bovenkruier, houtzaagmolen Laan der Verenigde Naties 75   1684   1926   (oud)  
  De Kapraven Paltrok, houtzaagmolen Weeskinderendijk 213   1699   1870   (oud)  
  De Kat Achtkantige bovenkruier, dubbele oliemolen ’s-Gravendeelsedijk 1   1678   1865   (oud)  
  De Kleine Wip Wipmolen, korenmolen Spuiweg, t.h.v. de tuin van het Onderwijsmuseum < 1607   1761   (oud)  
  De Kluiver en Barendregt Dubbel woonhuis Oranjelaan 93-95   1922   nee   (kad)  
  De Koe Standerdmolen, korenmolen Spuiweg 111 < 1613   1703   (oud)  
  De Kopermolen Getijdenmolen, kopermolen Otto Dickeplein, plein   1613 > 1645   (oud)  
  De Kopermolen Rosmolen, kopermolen Wolwevershaven 46   1614   1657   (oud)  
  De Korenbloem Ronde stenen stellingmolen, korenmolen Sluisweg 78   1671 ca.   1860   (oud)  
  De Kraker Achtkantige bovenkruier, houtzaagmolen Noordendijk 20    1668   1811-1824   (oud)  
  De Landbouw Stoommolen, oliemolen Maartensgat 18   1880   1914   (oud)  
  De Leeuw (1) Paltrokmolen, houtzaagmolen Weeskinderendijk 213   1652   1868   (oud)  
  De Leeuw (2) Paltrokmolen, stoomhoutzagerij Weeskinderendijk 213   1868   1940   (oud)  
  De Leeuwenkuil Nauwe cel Onder Stadhuis, in de wijnkelder   1544   nee   (reg)  
  De Lelie, of De Witte Lelie Achtkantige bovenkruier, driebloks oliemolen ’s-Gravendeelsedijk 200   1688   1871   (oud)  
  De Levensboom Oorlogs- en bevrijdingsmonument In Park Merwestein   1952        10 sep   nee   (rad) 552_300501  
  De Maagd, De Dordtse Maagd of De Maagd van Dordrecht Ronde stenen stellingmolen, koren-, mout- en pelmolen Cornelis de Wittstraat 25, tegenover de Blekersdijk    1762   1919   (oud)  
  De Maagd, De Dordtse Maagd, eerder Den Hoogmoet (1) Stellingmolen, korenmolen Cornelis de Wittstraat, op de kop van de Blekersdijk   1645   1762   (oud) (aug)  
  De Maagd, De Dordtse Maagd, eerder Den Hoogmoet (2) Stellingmolen, korenmolen Cornelis de Wittstraat, op de kop van de Blekersdijk   1762   1919   (oud) (aug) (dor)  
  De Mastboom Stoommolen, houtzaagmolen ’s-Gravendeelsedijk 100, aan de voormalige Keetshaven   1857   1886   (oud)  
  De Meerminnen, eerder          Huize Blussé Herenhuis Wolwevershaven 21   1644   nee   (aug)  
  De Meisterinne Standerdmolen, korenmolen Sluisweg 52 < 1420 > 1421   (oud)  
  De Mijl Ambachtsheerlijkheid Tussen Dordrecht, Dubbeldam en Wieldrecht < 1643   1825   (oud) (gra)  
  De Mijl Dorp als zelfstandige gemeente Tussen de stad Dordrecht en de dorpen Dubbeldam en Wieldrecht   1825   1857   (wik)  
  De Mijl Woongebied Tussen Dordrecht, Dubbeldam en Wieldrecht   1150 ca.   1421  nov   (oud)  
  De Molen (1), later Jeugdstad Herenhuis Wijnstraat 121   1775 ca.   1948   (moz)  
  De Molen (2), of Jeugdstad Herenhuis met kapel Wijnstraat 121   1948   nee   (moz)  
  De Molen van brouwerij Het Lam Rosmolen, moutmolen Hoge Nieuwstraat 39   1794   1848 onttakeld   (oud)  
  De Molen van Jan Lupaert Rosmolen met 2 paarden, korenmolen Wolwevershaven 42   1577   1588  sep   (oud)  
  De Munnik, De Monnik, Die Monick, Die Zwarte Monnick, Den Moninck of Munick (1) Herenhuis met pakhuis Wijnstraat 92 < 1438   1895   (oud)  
  De Munnik, De Monnik, Die Monick, Die Zwarte Monnick, Den Moninck of Munick (2) Woonhuis, eerder timmerwinkel met woonhuis Wijnstraat 92   1895   nee   (moz) (oud)  
  De Munt van Holland (1) Muntgebouw Voorstraat 188   1376   1555   (fri) (baa) (oud) (sti) (moz)  
  De Munt van Holland (2)   herbouwd Muntgebouw Voorstraat 188   1555   1682   (aug) (oud)  
  De Munt van Holland (3)   verbouwd Muntgebouw Voorstraat 188   1682   1850 ca.   (oud)  
  De Munt van Holland (4)   verbouwd Toonkunstmuziekschool en Vrijmetselaarsloge La Flamboyante Voorstraat 188   1850 ca.   1986   (oud)  
  De Munt van Holland (5) gerestaureerd Vrijmetselaarsloge La Flamboyante en anderen Voorstraat 188   1986           8 aug   nee   (oud)  
  De Nagtegaal of De Nachtegaal Houtzaagmolen Noordendijk, hoek Oranjelaan   1672   1930,       restant 1965   (oud)  
  De Nagtegaal, of De Nachtegaal Achtkantige bovenkruier, houtzaagmolen Noordendijk 245, hoek Oranjelaan   1752   1965   (oud)  
  De Nieuwe Beer Woning met schuur en wagenloods Nieuwe Beerpolder 2   1913   nee   (moz)  
  De Nijverheid Stoommolen, houtzaagmolen Vest 205, t.h.v. de Johan de Wittbrug   1854   1872   (oud)  
  De Oliemolen aan het Nieuwkerkhof Rosmolen, oliemolen, later trasmolen Nieuwkerksplein < 1617 > 1739   (oud)  
  De Onbeschaamde (1),                als De Groote Davidt Herenhuis Wijnstraat 123   1602   1654   (dal)  
  De Onbeschaamde (2),         eerder De Groote Davidt Herenhuis Wijnstraat 123   1654   1750   (oud) (moz) (dal)  
  De Onbeschaamde (3),       vernieuwd in Rococo-stijl Herenhuis Wijnstraat 123   1750   1910   (moz)  
  De Onbeschaamde (4) Bankgebouw Wijnstraat 123   1910   1967   (moz)  
  De Onbeschaamde (5) Herenhuis Wijnstraat 123   1967   nee   (moz)  
  De Ooievaar, of De Ooijevaar Zeskantige bovenkruier, koren- en moutmolen Noordendijk binnendijks, t.h.v. Reigerstraat 146   1815   1862   (oud)  
  De Oranjeboom Stellingmolen, korenmolen Spuiweg 182, hoek Burgemeester de Raadtsingel   1750 of 1751   1894   (oud)  
  De Oude Ruiter, of Molen van Ruts Achtkantige bovenkruier, oliemolen Laan der Verenigde Naties 113 < 1688   1861   (oud)  
  De Oude Zager Houtzaagmolen 's-Gravendeelsedijk, bij het Wilgenbos   1666   1843   (oud)  
  De Oude Zager, of Van Wesele molen Achtkantige bovenkruier, houtzaagmolen, later trasmolen       Wilgenbos, tussen de tunnel en het spoor naar Zwijndrecht   1666   1843   (oud)  
  De Pannehoef Getijdenmolen, vol- en korenmolen Noordendijk binnendijks, ongeveer t.h.v. de Vlijhaven    1615 > 1623   (oud)  
  De Papiermolen Rosmolen met 2 paarden, papiermolen Wolwevershaven 39   1588   1614 ca.   (oud)  
  De Passant (1), eerder De Goude Wagen, De Vergulde Vragtwagen, De Groenen Wagen of In den Vrolijke Rooker Woonhuis, later winkelhuis Blauwpoortsplein 15 < 1660   1926   (aug)  
  De Passant (2), eerder De Goude Wagen, De Vergulde Vragtwagen, De Groenen Wagen of In den Vrolijke Rooker Eetcafé Blauwpoortsplein 15   1926   nee