Gebeurtenissen (gesorteerd op jaartal):   Jaartal   Bronnen *  
                     
  Sporen van bewoning op de plaats van het huidige Gezondheidspark   500 vůůr Chr.   (oud)  
  Romeinse bewoning op de plaats van het huidige Gezondheidspark   200 ca.   (moz) (oud)  
  Oudst opgegraven skelet op het Eiland van Dordrecht   500 ca.       (aug)  
  Een Gentse kroniek van de Sint Baafs abdij schrijft dat Dordrecht belangrijk was en bezoek kreeg van Noormannen   837   (dal) (gra) (smi)  
  Graaf Dirk IV wordt in of bij Dordrecht gedood   1049   (aug) (baa) (jon)  
  Doorbraak van de Merwede, daardoor ontstaat de Oude Maas, en de stad komt los van de Zwijndrechtse Waard   1163   (jon)  
  Pest epidemie in Dordrecht   1174   (lip)  
  Dirk VII, graaf van Holland, vaardigt een gildenprivilege uit voor lakensnijders   1200febr   (jon) (oud)  
  Dordrecht voor het eerst schriftelijk aangeduid als handelsnederzetting met stedelijke rechten   12003 nov   (moz) (oud)  
  Dirk VII, graaf van Holland, sterft in zijn huis te Dordrecht   12034 nov   (aug) (jon)  
  Tijdens de Loonse oorlog wordt Dordrecht aangevallen, leeggeroofd en verwoest door Gerard van Are in opdracht van zijn broer de Bisschop van Utrecht   1204   (jon) (fri) (oud)  
  Willem I, graaf van Holland, verleent Dordrecht uitbreiding met het keurrecht op zijn stadsrechten   1220jul   (aug) (cox)  
  Dordrecht telt ongeveer 3000 inwoners   1250   (cox)  
  Sint Sura, de stichtster van de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk, wordt geboren   1270 ca.   (aug)  
  Floris V, graaf van Holland en Zeeland, verleent Dordrecht het privilege om zich met een gracht te versterken   12716 jul   (aug) (jon) (moz)  
  Het riviertje de Dubbeld wordt afgedamd met een sluis, t.h.v. het Hugo de Grootplein   1282   (moz) (reg)  
  Floris V, graaf van Holland en Zeeland, verleent Dordrecht recht om munten te slaan   1283   (jon) (sti)  
  Het Verdrag van Dordrecht wordt gesloten tussen de Engelse koning Edward en Duitse koning Adolf van Nassau   1294aug-sep   (gra)  
  Belegering van de stad door Wolfert van Borselen, heer van Veere, en de baljuw van Zuid-Holland, Aloud van lerseke   1299jul-aug   (lip) (jon)  
  Aloud van lerseke, baljuw van Zuid-Holland, wordt tijdens bovenstaand beleg door Dordtse stadspoorters buiten de stad gevangengenomen en bij terugkomst doodgeslagen   1299eind aug   (wik)  
  Jan I, de 15-jarige graaf van Holland en Zeeland, verleent Dordrecht het Stapelrecht op voorspraak van Jan II van Avesnes, graaf van Henegouwen   12996 nov   (reg) (aug) (fri) (oud)  
  Dordrecht telt ongeveer 5000 inwoners   1300   (cox)  
  Jan II, hertog van Brabant, samen met Vlamingen, belegeren drie weken lang de stad en het Huis te Merwede   1304   (oud) (jon)  
  Willem III, graaf van Holland, vlucht naar Dordrecht   13047 mei   (reg)  
  De kern met bewoners rond de Nieuwkerk wordt bij de Stad Dordrecht gevoegd   1307   (pro)  
  Grote stadsbranden   1332 en 1338   (fri) (jon)  
  Willem IV, graaf van Holland en Zeeland, verleent het Maasrecht als schadeloosstelling voor de stadsbrand, waardoor ook schepen vanuit zee aan het Stapelrecht moeten voldoen   133818 feb   (reg) (moz)  
  Margaretha, zus van graaf Willem IV, en de vrouw van Keizer Lodewijk IV bezoekt Dordrecht   134630 apr   (jon)  
  Pest epidemie, de jaren van De Zwarte Dood   1348 tot 1351   (oud)  
  Albrecht van Beieren, graaf van Holland, overnacht en ontbijt in Dordrecht   1358sep   (oud)  
  De Grote Kerk wordt verheven tot een kapittelkerk   1366 of 1367   (moz) (oud)  
  Tijdens de tweede Friese veldtocht levert de stad 600 gewapende mannen en 40 werklieden   1398   (cox)  
  Dordrecht telt ruim 8000 inwoners   1400   (wik) (reg)  
  Hertog Albrecht van Beieren ontvangt Koning Hendrik IV van Engeland met zijn dochter Blanche te Dordrecht   1403   (gra)  
  Willem VI, graaf van Holland en Zeeland, bezoekt de stad en blijft een paar dagen   1405feb   (fri)  
  Er wordt in de Dordtse straten geplunderd en hevig gevochten tussen Hoeken en Kabeljauwen   1407   (reg)  
  Belegering van de stad door Jan van Brabant en Jacoba van Beieren, tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twist   141826 jun - 10 aug   (lip) (reg) (jon)  
  Huis te Merwede verwoest door Dordtenaren na de herovering van het kasteel op Jan van Brabant en Jacoba van Beieren, tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten   1418   (reg)  
  Sint-Elisabethsvloed I   1404   (aug) (reg)  
  Sint-Elisabethsvloed II   1421van 18 op 19 nov   (reg) (jon)  
  Sint-Elisabethsvloed III   1424van 18 op 19 nov (toevallig zelfde datums)   (fri) (reg)  
  Dordrecht telt ca. 9000 inwoners   1450   (reg)  
  Pest epidemieŽn   1450, 1452 en 1458   (oud)  
  Philips III, ook genaamd Philips de Goede, hertog van BourgondiŽ en Graaf van Holland, bezoekt onze stad   1456okt   (aug)  
  Grootste stadsbrand heeft 5 dagen geduurd, meer dan 600 huizen brandde af, bijna de helft van de stad tussen de Visstraat/Bagijnhof en Vuilpoort. Het nieuwe dak van de Grote Kerk vatte vlam, stortte in en verwoestte het interieur van de kerk volledig.   145728 jun tot 3 jul   (aug) (fri) (sti) (oud) (reg)  
  Rieten daken worden verboden in de stad, vanwege brandgevaar   1457   (fri)  
  Karel de Stoute, graaf van Holland, wordt in Dordrecht gehuldigd als nieuwe landsheer   147317 feb   (fri)  
  De Hoeken kregen de overhand in de stad en gooiden de Kabeljauwen er uit   1477   (reg)  
  Verrassende inname van Dordrecht o.l.v. Jan van Egmond, aanvoerder van de Kabeljauwen   14816 apr   (lip)  
  De (Kabeljauwse) Dordtenaren verslaan de (Hoekse) Rotterdammers bij de Slag op de Lek   14884 jun   (oud) (wik)  
  Maximiliaan I, keizer van Oostenrijk, bezoekt onze stad en wordt groots onthaald   1507   (oud)  
  Dordrecht telt ca. 11.000 inwoners   1514   (oud)  
  Karel V, wordt op 15 jarige leeftijd in Dordrecht ingezworen als Landsheer van de Nederlanden   15153 jun   (aug) (wik)  
  Grote stadsbrand buiten de Vuilpoort   1528   (reg) (fri)  
  Gruwelijke bestraffing van seriemoordenaars wegens de zgn. 'Roofmoorden in Het Ankertje'   1538   (oud) (rad) 555_17617  
  Karel V, keizer van Spanje, onderweg naar Den Haag, overnacht in Dordrecht in Huis Blijenburg   154021 jul   (sti) (reg)  
  Philips II, zoon van Karel V, keizer van Spanje, bezoekt Dordrecht, en verblijft in Huis Blijenburg   154925 en 26 sep   (sti) ((reg)  
  Hongersnood   1557 en 1566   (sti)  
  Dordrecht telt ca. 16.000 inwoners   1560   (oud)  
  Pest epidemie   1567   (lip)  
  Hertog van Alva bezoekt de stad, en verblijft in Huis Blijenburg   1570   (lip)  
  De Allerheiligenvloed zette een groot deel van Dordrecht 'een knie diep' onder water   15701 nov   (sti) (oud)  
  Hertog van Alva bezoekt de stad   1572vůůr 5 apr   (lip)  
  Aanval op de stad door de Spanjaarden, o.l.v. veldheer Bossu, wordt afgeslagen   15725 apr   (lip) (rad)  
  Watergeuzen, opstandelingen tegen de Spaanse overheersing, trekken met ca. 200 man de stad in   157225 jun   (lip) (sti)  
  Eerste Vrije Statenvergadering in Dordrecht   157219-23 jul   (reg)  
  Prins Willem I (Willem van Oranje) viert het avondmaal met de calvinisten in de Grote Kerk   157421 mrt   (rad)  
  Provinciale Synode van Dordrecht   157416 jun   (lip) (oud)  
  Prins Willem l (Willem van Oranje) en Charlotte de Bourbon houden hun huwelijksviering in de stad   1575   (lip) (aug)  
  Unie van Dordrecht; Holland en Zeeland gaan samenwerken en Willem van Oranje wordt de stadhouder   15754 jul   (reg)  
  De klokken van de Grote Kerk, en vele anderen, worden omgesmolten t.b.v. geschut voor de opstand tegen Spanje   1575   (aug) (fri)  
  Prins Willem l (Willem van Oranje) en Charlotte de Bourbon laten hun dochtertje Elisabeth van Nassau in de Grote Kerk dopen   1577      
  Dordrecht telt ca. 14.000 inwoners   1580   (oud)  
  Vaargeul de Dordtsche Kil wordt uitgegraven tot rivier t.b.v. de scheepvaart   1599   (oud)  
  Het Dordtse oorlogsschip De Zwarte Galei overvalt bij Antwerpen acht Spaanse schepen, waaronder het Admiraalsschip   1600van 29 op 30 nov   (reg) (oud)  
  De bestaande stadsmuur wordt overal naar een minimale dikte van 55 cm gebracht   1602 en volgende jaren   (reg)  
  Pest epidemie met ruim 2.600 slachtoffers, ca. 15% van de inwoners   1603   (reg) (sti)  
  Dordrecht koopt de ambachtsheerlijkheid Van der Merwede   1604   (fri)  
  De eerste bibliotheek komt in de ondergrondse kapel van het voormalige MariŽnbornklooster   1617   (fri)  
  De monding van de Wijnhaven wordt versmald   1617   (oud)  
  Dordrecht telt ca. 17.500 inwoners en ca. 2600 huizen   1618   (aug)  
  Prins Maurits van Oranje bezoekt Dordrecht via zijn jacht, met aankomst op het Groothoofd   161818 sep   (aug)  
  Nationale Synode van Dordrecht, bijeengeroepen door Prins Maurits   161813 nov tot††††††††† 16199 mei   (lip) (reg) (oud)  
  In het huis De Drie Zeyldragers op de Riedijk, wordt een vierling geboren   16219 juni   (reg)  
  Dordrecht telt tijdens een volkstelling 18.270 inwoners   1622   (fri) (reg)  
  Johan de Witt, raadspensionaris, wordt in Dordrecht geboren   1625   (reg)  
  Het ambacht Dubbeldam telt 56 huizen   1632   (reg)  
  Pest epidemie met ongeveer 3700 slachtoffers, ongeveer 1/6 van de inwoners   1636-1637   (lip) (sti)  
  Maria de Medici, moeder van Lodewijk XIII, de koning van Frankrijk, en Frederik Hendrik, prins van Oranje, bezoeken de stad, worden groots ingehaald en overnachten hier   163820 aug   (oud)  
  Aardbeving in Dordrecht, tussen 2 en 3 uur 's-nachts   16404 apr   (oud)  
  Prins Willem van Oranje bezoekt met groot gevolg de stad, en dineert in Herberg de Pauw   16508 t/m 11 jun   (oud)  
  Het vuurwerkhuis en de kruittoren 's-nachts in de lucht gevlogen, met 4 doden als gevolg   16522 jul, om 05:00 uur   (oud)  
  Koning Karel II van Engeland bezoekt de stad, en logeert in Herberg de Pauw   1655mrt   (oud)  
  Pest epidemie   1664   (reg)  
  Prins Willem III, stadhouder, bezoekt de stad, en vergadert in Herberg de Pauw   167229 jun   (dor) (reg)  
  De Gemeente verleend subsidie om de Dubbeldamseweg te bestraten   1685   (dom) (reg)  
  De Spuiweg en de Patersweg worden door de Gemeente beter begaanbaar gemaakt   1687   (dom) (reg)  
  Johan Willem Friso, prins van Oranje, verdrinkt en wordt later in Herberg de Pauw gebalsemd   171114 jul   (oud)  
  De ingewanden van Johan Willem Friso, prins van Oranje, worden in de Nieuwkerk begraven   171123 jul   (oud) (reg)  
  Tsaar Peter de Grote, op reis naar Rusland, maakt in Dordrecht een overstap op een andere boot   1717   (oud)  
  Het ambacht Dubbeldam telt 107 huizen   1732   (pro)  
  Willem IV, stadhouder van alle gewesten, bezoekt Dordrecht   17475 jun   (sti)  
  De eerste stadsapotheker, Jodocus van Laren, wordt benoemd in een nu nog bestaande functie   1762 30 jul   (oud)  
  Dordrecht telt ca. 14.500 inwoners   1763   (oud)  
  Willem V, stadhouder van de republiek, bezoekt Dordrecht   1766mei   (reg)  
  Het Dordtse Teekengenootschap Pictura wordt opgericht   17741 okt   (reg) (fri)  
  Aanval op de stad door het Pruisische leger en Dordrecht capituleert, waarna een dag later het leger de stad in marcheert   178718 sep   (lip) (reg) (oud)  
  De Dordrechtsche Oprechte Hollandsche Historische Courant,later de Dordrechtsche Courant, verschijnt met de eerste uitgave   17898 dec   (rad) (fri)  
  Inname van de stad door Franse troepen, zonder een schot te lossen, over het ijs, via de Riedijkspoort   179519 jan   (reg) (sti) (aug)  
  Dordrecht telt tijdens een volkstelling 18.014 inwoners   1795   (fri) (aug)  
  Huisnummers worden ingevoerd   1797   (aug)  
  Pokken epidemie   1807   (reg)  
  Koning Lodewijk Napoleon bezoekt de stad vanwege de grote overstroming van de Alblasserwaard   1809   (oud)  
  Keizer Napoleon bezoekt de stad erg vluchtig, van 7 tot 12 uur 's-ochtends   18115 okt   (sti) (oud)  
  Vrijmetselaarsloge La Flamboyante wordt opgericht   1812   (fri)  
  Vertrek van het Franse leger, voor de eerste keer   181318 nov   (lip) (fri)  
  Aanval en bombardement vanuit Papendrecht op en inname van de stad door het Franse leger   181322 nov   (fri) (aug)  
  Vertrek van het Franse leger, voor de tweede keer   181323 nov   (lip) (fri)  
  Aanval en bombardement vanuit Papendrecht op de stad door het Franse leger. Nu wordt het afgeslagen   181324 nov   (lip) (fri)  
  Kozakken, en een detachement Pruisische jagers, bivakkeren in de stad   1813van 3 tot 6 dec   (reg)  
  Kroonprins Willem II bezoekt o.a. de Grote Kerk   183029 apr   (reg) (oud)  
  Dordrecht telt ca. 19.800 inwoners   1832   (reg)  
  Cholera epidemieŽn met 1147 slachtoffers   1832-1859   (fri)  
  Vijf poorten, een toren en omvangrijke gedeelten van de stadsmuur worden afgebroken   1833   (sti)  
  Het dorp Dubbeldam telt 48 huizen met ca. 350 inwoners   1840   (pro)  
  Koning Willem II geeft een audiŽntie op het Stadhuis en inspecteert de Schutterij   184129 apr   (fri) (oud)  
  Vereniging Dordrechts Museum wordt opgericht   1842   (gra)  
  Vůůr het Stadhuis, in het openbaar, wordt door ophanging de laatste doodstraf in de stad voltrokken   184629 dec   (fri) (dor)  
  Dordrecht telt ca. 21.000 inwoners   1849   (reg)  
  K.D.R. & Z.V., de Koninklijke Dordrechtsche Roei- en Zeilvereeniging, wordt opgericht   185128 okt   (gra)  
  Het eerste deel van het stedelijke gasnet wordt aangelegd   1852   (sti)  
  Cholera epidemie   1853   (moz) (fri)  
  Koning Willem III bezoekt de Grote Kerk en de tentoonstelling van de Maatschappij van Landbouw   185420 sep   (oud) (aug)  
  De gemeenten De Mijl, Krabbe, Nadort en Wieldrecht worden bij Dubbeldam gevoegd   1857   (oud)  
  Brandverzekeringsmaatschappij De Holland wordt opgericht   1859   (reg)  
  Dordrecht telt 23.000 inwoners   1860   (reg)  
  Willemsdorp telt 60 inwoners   1860   (pro)  
  Het rijk besluit bij wet een spoorweg via Dordrecht aan te leggen   1865   (fri)  
  Cholera-epidemie met 491 slachtoffers, waarvan er 21 in de Kromme Elleboog   1866   (lip) (fri) (moz)  
  Alle straten in de stad worden van naamborden voorzien   1866   (oud)  
  Grenswijzigingen en grondruil met Dubbeldam, om het stationsemplacement op Dordts grondgebied te krijgen   187119 jun   (dal) (sti) (fri) (reg)  
  De eerste stoomtrein rijdt het nog in aanbouw zijnde station binnen vanuit Breda   187131 dec   (reg) (oud)  
  De eerste trein uit Rotterdam Feijenoord rijdt via de spoorbrug over de Oude Maas de stad binnen   187231 okt   (fri) (sti)  
  Levensverzekeringsmaatschappij Dordrecht wordt opgericht   187430 sep   (reg)  
  De Paardentram doet zijn intrede in de stad en verdwijnt weer   187923 nov tot††††††††† 191916 mrt   (oud) (reg) (wik) (sti)  
  Dordrecht telt ruim 25.000 inwoners   1879   (reg)  
  Een waterleidingnet is aangelegd, er komt gezuiverd drinkwater uit de kraan   18831 mei   (sti) (fri)  
  Dordrechtsche Cricket en Football Club, later Dordrechtsche Football-Club D.F.C., opgericht   188316 aug   (fri)  
  De wijkaanduidingen worden geschrapt en elk pand krijgt een huisnummerschildje   1884-1885   (oud)  
  Het telefoon netwerk wordt in de stad in gebruik genomen   18841 aug   (reg)  
  Het Stadsarchief Dordrecht wordt opgericht   1885   (aug)  
  De treinverbinding Dordrecht - Gorinchem komt tot stand   188516 jul   (wik)  
  Vereniging Oud-Dordrecht wordt opgericht   1892   (oud) (reg)  
  Koningin Wilhelmina, en koningin-moeder Emma, bezoeken de Nationale Tentoonstelling Vak en Kunst in het Oranjepark, de Grote Kerk, het Stadhuis en het Weeshuis   189718 aug   (reg) (fri) (oud)  
  Oprichting van de Dordtse Openbare Bibliotheek   18981 dec   (reg)  
  Dordrecht telt 38.000 inwoners   1900   (reg)  
  Dubbeldam telt 5.973 inwoners   19001 jan   (wil)  
  Grenswijzigingen Dordrecht - Dubbeldam   19031 jan   (fri) (dor)  
  Dordrecht telt ruim 44.000 inwoners   1907   (dor)  
  Het gemeentelijk energiebedrijf G.E.B. wordt opgericht   1908   (reg)  
  Voor het eerst komt er geregelde stroomlevering beschikbaar   191028 jul   (sti) (wil)  
  Muziekkorps Jubal wordt opgericht   191115 mei   (oud)  
  Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik bezoeken de Lips Brandkasten- en Slotenfabriek, het Kop van het Land, de Zalmvisserij De Nieuwe Merwede, en bezichtigen de aanleg van de Zeehaven   191424 apr   (oud)  
  De eerste honderden, van de later ruim 4500, Belgische oorlogs-vluchtelingen worden binnengehaald die per trein aankomen   191411 okt   (sti) (reg)  
  Watersnoodramp, vrijwel de gehele stad loopt onder   191613 en 14 jan   (reg)  
  Algehele herziening van de huisnummering   1917-1918   (oud)  
  De electrische straatverlichting kwam tot stand   1917-1920   (pro)  
  Spaanse Griep   1918   (reg)  
  Koningin Emma bezoekt het Dordrechts Museum en het Gemeente Ziekenhuis aan de Bankastraat   192130 mei   (oud)  
  Dordrecht telt 54.000 inwoners   1922   (mer)  
  De eerste bussen van een autobuslijn rijden in de stad   192220 dec   (reg)  
  Zo goed als alle huizen zijn op riolering met doorspoelsysteem aangesloten   1923   (sti)  
  Polder de Biesbosch wordt opengesteld   1928   (reg)  
  Koningin Wilhelmina en Prinses Juliana bezoeken vier ijsbrekers in de Dordtse Kil, het Hollands Diep, de Kop van het Land en de Zeehaven   19292 mrt   (oud)  
  Voor het eerst vliegt er een Zeppelin boven de stad   192913 okt   (reg)  
  Koningin Wilhelmina, Prins Hendrik en Prinses Juliana openen de Zeehaven   193025 sep   (oud) (aug)  
  Het autoveer van de Kop van 't Land naar Werkendam wordt opengesteld   1931   (pro)  
  Voor het eerst ontvangt station Dordrecht een elektrische trein   193415 mei   (oud)  
  Dordrecht telt ruim 56.000 inwoners   1936   (reg)  
  Koningin Wilhelmina opent de Moerdijk verkeersbrug   193612 dec   (oud)  
  De burgemeester roept op tot een "vůůr-mobilisatie". Deze werd een maand later definitief.   193924 aug   (oud)  
  Dordrecht geeft zich over aan het Duitse leger, nadat er 350 soldaten hier zijn gesneuveld   194014 mei   (fri) (reg)  
  Door de Duitse bezetter wordt een deel van de spoorbrug naar Zwijndrechtse opgeblazen   1944sep   (reg)  
  Engels bombardement op het Merwesteinpark met 59 Dordtse slachtoffers en 128 vernielde panden   194424 okt   (aug) (reg)  
  3.500 bomen sneuvelen tijdens de hongerwinter   1944-1945 winter   (dom)  
  De Duitsers steken het ouderlijk huis in de Prinsenstraat van verzetstrijdster Lenie Dicke in brand   194510 jan   (reg)  
  De eerste Canadese bevrijders trekken onze stad binnen   19459 mei   (oud) (fri)  
  De verkeersbrug bij Moerdijk is hersteld   194531 dec   (fri)  
  Dordrecht telt ruim 65.000 inwoners   1946   (reg)  
  Dordrecht telt bijna 71.000 inwoners   1950   (oud)  
  De eerste ontvangst van een TV-uitzending in Dordrecht   19512 okt   (reg)  
  De Pontonniers vertrekken uit Dordrecht   1952   (reg)  
  Watersnoodramp, met 2 doden in Dordrecht   19531 feb   (reg) (sti)  
  Ten zuiden van de Patersweg worden 300 woningen gebouwd   1955   (oud)  
  Algehele herziening van de huisnummering   1955-1958   (oud)  
  Koningin Juliana bezoekt de stad   19585 sep   (reg)  
  Grensregeling met Dubbeldam t.b.v. de bouw van nieuwe wijken   19601 okt   (sti) (oud)  
  Dordrecht telt 82.000 inwoners   1960   (oud)  
  Het saneringsplan voor de Dordtse binnenstad wordt in de gemeenteraad aangenomen   196217 jan   (fri) (reg)  
  De Dordtse popband The Zipps houden in het Dolhuys hun eerste optreden   196526 sep   (reg)  
  Dordrecht telt ruim 100.000 inwoners   1970   (reg)  
  Dubbeldam en een stukje van Sliedrecht worden aan Dordrecht toegevoegd   19701 jul   (sti) (oud)  
  Koningin Juliana bezoek Dordrecht t.g.v. de herdenking van de 1e vrije Statenvergadering van 1572   197228 jun   (rad)  
  Netnummer telefoon van Dordrecht gewijzigd van 01850 naar 078   197311 mei   (gra)  
  Koningin Juliana bezoekt het Dordrechts Museum, Kunstmin, en opent de Drechttunnel en de Kiltunnel   197715 nov   (oud) (wik)  
  Het dorp Dubbeldam wordt een wijk van Dordrecht   19701 jul   (aug)  
  Na sanering verrijzen er nieuwbouw woningen aan de Boogjes en in het Bleijenhoekgebied   1982   (fri)  
  Na sanering verrijzen er nieuwbouw woningen in het Lijnbaangebied   1988   (fri)  
  Bij het Biesboschcentrum aan de Baanhoekweg worden bevers uitgezet   198825 okt   (reg)  
  De Fast Ferry veerdienst wordt in gebruik genomen   19991 nov   (reg)  
  De beeldbank van het Erfgoedcentrum DiEP, later het Regionaal Archief Dordrecht, gaat online   2009mrt   (reg)  
  Koning Alexander en zijn gezin vieren de landelijke Koningsdag in Dordrecht   201527 apr   (wik)  
  Dordrecht telt 119.342 inwoners   20201 aug   (wik)  
  De Canon van Dordrecht wordt gepubliceerd door Het Augustijnenhof   202031 okt   (aug)